EmailChoose Note

Instructions :Den dyriske del af os er dømt til undergang og glemsel, den åndelige del er tidløs og uden død. Det fysiske legeme hører til den animalske del. Alle forsøg på at forevige det må mislykkes og opstår af forvirringen og sammenblandingen af de to eksistensplaner, det forgængelige og det evige.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se