EmailChoose Note

Instructions :Han vil opdage, at det ikke er nok at betragte det, som umiddelbart er fordelagtigt for hans fysiske liv som godt. Han må fuldende og nogle gange endda modsige definitionen ved også at tilføje det, som er fordelagtigt for hans åndelige liv.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se