EmailChoose Note

Instructions :...Prchavý záblesk pravého Já není konečnou zkušeností. Před žákem je jiná a ještě úžasnější zkušenost. V ní bude spojen neviditelnými pouty velkého nesobeckého soucitu se všemi živými tvory. Oddělenost pak bude sublimována, povznesena na vyšší úroveň, kde člověk bude opravdu pociťovat univerzální Jednotu...
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat


… Zrodil se v něm nový život, ten však je Ještě v zárodečném stavu. Tyto záblesky způsobují, že žák si uvědomuje existenci svého duchovního já, ale nesjednocují ho s tímto já. Svůj hlavní účel plní tím, že ho probouzejí ze spánku ve smyslech nebo z klamu, způsobeného intelektem…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se