EmailChoose Note

Instructions :...Prchavý záblesk pravého Já není konečnou zkušeností. Před žákem je jiná a ještě úžasnější zkušenost. V ní bude spojen neviditelnými pouty velkého nesobeckého soucitu se všemi živými tvory. Oddělenost pak bude sublimována, povznesena na vyšší úroveň, kde člověk bude opravdu pociťovat univerzální Jednotu...
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat


… Zrodil se v něm nový život, ten však je Ještě v zárodečném stavu. Tyto záblesky způsobují, že žák si uvědomuje existenci svého duchovního já, ale nesjednocují ho s tímto já. Svůj hlavní účel plní tím, že ho probouzejí ze spánku ve smyslech nebo z klamu, způsobeného intelektem…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat


… Idea, že člověk má vyšší Já, přesvědčení, že má duši, osvítí jeho malou existenci“ velkou silou zjevení a žák cítí, že po chmurné dlouhé cestě temným tunelem se noří do nádherného světla …
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat


… Šťastný zážitek Nadjá se může krátce dostavit během meditace. Přichází náhle. V jednom okamžiku je student obyčejným egoistickým já, zápasícím se svými neklidnými myšlenkami a vzrušenými city; v následujícím okamžiku se ego náhle utiší a každá schopnost se uklidní. Vše, co má žák vykonat je neodporovat božství, které se ho zmocňuje, přijímat láskyplné a namáhavě nezápasit…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat


… Je pravděpodobné, že nikdo nebude trvale spokojen s pouhým zábleskem skutečnosti, chce jej také žít. Pravděpodobně se nespokojí, a ani by se neměl spokojit, s těmito prchavými inspiracemi. Stálé duchovní vědomí by mělo být jeho vzdáleným, ale dosažitelným cílem…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se