EmailChoose Note

Instructions :Božská síla pomáhat uzdravovat, vést nebo poučovat druhé se začíná projevovat, když k ní počneme obracet svou tvář v pokoře, modlitbě a vytvoříme potřebné spojení prostřednictvím meditace a studia, prostřednictvím nesobecké činnosti a zbožného uctívání.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se