Email







Choose Note

Instructions :



Je téměř nemožné vypudit z mysli všechny myšlenky a představy. Ale to, co pro sebe sami nemůžeme vykonat, může pro nás vykonat vyšší síla.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat





Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se