EmailChoose Note

Instructions :Zde existuje dobrota a krása, kterou světské objekty a světské bytosti nemají. Člověk, který je jednou zahlédl, nemůže být z tohoto důvodu spokojen s tím, co mu nabízí svět, protože znovu a znovu bude pronásledován a přitahován touto vyšší možností, která je člověku otevřena.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se