EmailChoose Note

Instructions :Tělo, vášně, nežádoucí city musí být vytrvale ukázňovány. Pokud jsou neovládané a zdivočelé, představují nižší přirozenost, která je symbolicky znázorňována v tak mnohých mýtech jako drak, lev nebo had, kteří musí být zabiti, dříve než strážci u božské brány dovolí vstup. Takové očištění je předběžné a je nutným předpokladem pro vyšší výcvik, který otevírá individuální mysl duchovnímu vědomí…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se