EmailChoose Note

Instructions :Opakovaná invokace posvátného jména s důvěrou v jeho spásonosnou sílu nakonec zadrží všechny ostatní myšlenky a tak zaměřuje mysl na určitý druh neustálé meditace. V počátečních stupních je to člověk sám, kdo činí toto opakování, ale na pokročilejších stupních je to milost Nadjá, která ho uvádí do činnosti – zatímco vlastní účast hledajícího je zcela pasivní a mechanická.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se