EmailChoose Note

Instructions :Postavení neosobního pozorovatele je jenom pokusné, přijaté, protože je praktickou pomocí, možná poloviční cestou k cíli. Neboť, když je správně zakotveno v chápání, názoru a praxi, cosi se přihodí samo od sebe, pozorovatel a pozorované ego se svým tělem a světem budou absorbovány nerozdělenou Myslí.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se