EmailChoose Note

Instructions :Milující, uctívající vzpomínka na Nadjá, ustavičný návrat ke vzpomínce na něj uprostřed světských rozptylování, časté opakování této božské myšlenky jako trvalého pozadí všeho ostatního myšlení je samo o sobě jógickou stezkou. Vskutku je to totéž, co učil sv. Pavel, když napsal: „Modlete se bez přestání“ a „jímejte všelikou mysl v poddanost Kristu.”
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se