EmailChoose Note

Instructions :Když je dosaženo tohoto stupně, práce, kterou má žák vykonat při přeorientování pozornosti na myšlenku Nadjá, není již nadále prací, určenou pouze meditačnímu období, ale má být též prováděna během denních činností. Pozornost má být vrácena stále znovu k tomuto prostému, ale prvořadému požadavku…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se