EmailChoose Note

Instructions :Když ho začne zaplavovat tento nádherný pocit, pocítí jasně a neomylně, že Nadjá vytlačuje ego. Až do nynějška poslouchal zákony těla a mozku a sdílel proto jejich ubohou omezenost. Nyní si ostře uvědomuje, že místo na trůně je obsazeno novým panovníkem.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se