EmailChoose Note

Instructions :Nejsme ponecháni, abychom sami pro sebe zjišťovali, co pravda je. Tu a tam se mezi námi objevují poslové, z nichž každý přináší své vlastní osobní sdělení o existenci vyšší Síly a o potřebě vyššího života.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se