EmailChoose Note

Instructions :Velký učitel své žáky ovlivňuje a působí na ně, aniž by je připravoval o jejich schopnost vyvinout se do jejich vlastní individuální svobody.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se