EmailChoose Note

Instructions :Když pociťujeme nepatrnost svého ega oproti velikosti svého Nadjá, stáváme se pokornými. A proto je prvním nařízením pro ty, kdo necítí ani jedno, ani druhé, pěstovat pokoru.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se