EmailChoose Note

Instructions :Poslední válka byla bodem obratu v lidských dějinách. Z její bolesti a hrůzy se zrodí něco lepšího, hmotně i duchovně, a je naším úkolem pomáhat tomuto přicházejícímu věku jako průkopníci, kteří vidí trošičku dál než ostatní lidé…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se