EmailChoose Note

Instructions :....Místo aby prosil nějakou ženu nebo nějakého muže o drobty citu z jejich stolu, najde skutečné zřídlo věčně tryskající lásky hluboko ve svém srdci a proto pro něho vždy v nejvyšší míře dostupnou. Toto je jediný milovaný, který ho nikdy nemůže opustit, jedinečný druh jeho duše, který s ním provždy setrvá, jediná spřízněná duše, kterou může hledat s naprostou jistotou, že je skutečně jeho vlastní.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat


Od prvého letmého záblesku duše až do konečného spočinutí v ní, byl žák veden k tomu, aby přijal pravdu, že lásku, kterou si žádá a o které doufá, že ji nalezne mimo sebe, musí nalézt ve svém nitru. Skutečný milovaný není osobou, ale přítomností…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se