EmailChoose Note

Instructions :Když tato vnitřní práce dostatečně pokročila, určité charakterové rysy buď zesílí, nebo se poprvé objeví. Mezi nimi je trpělivost, dobrá vůle, pevnost, sebeovládání, mírumilovnost a vyrovnanost.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se