EmailChoose Note

Instructions :Pouze když je člověk zbaven vlády svého ega a vláda Nadjá byla opět nastolena, může skutečně získat onu dobrotivost, o níž často snil, ale zřídka vyjadřoval.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se