EmailChoose Note

Instructions :Obyvatelé každé planety patří k různým stupňům evoluce, někteří k vyšším a někteří k nižším. To platí nejen o lidských obyvatelích, ale také o obyvatelích zvířecí a dokonce i rostlinné říše. Přecházejí ve velkých vlnách z jedné planety na druhou na určitých stupních evoluce a jdou tam, kde mohou nalézt nejvhodnější podmínky buď k vyjádření svého současného stupně, nebo pro povzbuzení k dalšímu bezprostřednímu stupni. Následkem toho loudalové a opozdilci, kteří zůstávají pozadu, přecházejí na planetu, kde jsou podmínky nižší úrovně, neboť tam jsou více doma. Na druhé straně průkopnici, kteří předešli davy a nemohou na své planetě nalézt podmínky vhodné pro svůj další vývoj, přecházejí na planetu na vyšším stupni.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se