EmailChoose Note

Instructions :… Na pozdějších a pokročilejších stupních, kde nastává činnost Krátké stezky, musí hledající zapomenout na sebe i na své úsilí, nesmí vstupovat mezi cíl a jeho sledování, musí se ztotožňovat s Nadjá, zcela oddán myšlence projevovat Nadjá ve svém vnitřním i zevním životě…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se