EmailChoose Note

Instructions :… Je spousta důvodů, proč člověk, který přijal evangelium inspirované činnosti, by se měl stát blahodárnou silou ve světě. Ať mu připadne jakákoli úloha ve hře života, bude ji vykonávat rozhodujícím a význačným způsobem. Více než kdy dříve ve svých dějinách potřebuje svět tyto činorodé filozofy…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se