EmailChoose Note

Instructions :Před lety byla v Číně objevena organizace, nazývaná „Buddhistická národní asociace laiků“, která řídila vlastní soukromou radiostanici a každý večer šířila mezi svými posluchači poselství čínského buddhismu. Co oni dělali pro rozšiřování svého náboženství, my ze Západu můžeme dělat pro rozšiřování filozofie.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se