EmailChoose Note

Instructions :Když tuto velkou pravdu důkladně vstřebáme, když pokorně uznáme, že celý lidský život je pod vládou zákona následků, začneme z mravní čistoty vytvářet nutnost.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se