EmailChoose Note

Instructions :Pouze když pochopí, že on sám je prvotní příčinou svých vlastních nesnází a že ostatní lidé nebyli ničím více než druhořadou příčinou, chápe správně.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se