EmailChoose Note

Instructions :Pokud je zachována vláda ega, potud budou zachovány karmické sklony, které s ním přicházejí. Ale když je jeho vláda oslabena, také ony budou automaticky oslabené. Toto oslabování začne, když se budete snažit zaujímat neosobní, odpoutaný postoj.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se