EmailChoose Note

Instructions :Když vidí ego nebezpečí, které ohrožuje jeho další existenci, při kterémkoli zamýšleném kroku nebo rozhodnutí, vytváří strach, vymýšlí falešné naděje a přehání obtíže, aby tomu zabránilo.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se