Email







Choose Note

Instructions :



Není to jen zbytečné zabíjení krotkých zvířat pro potravu, které ukazuje na bezohledný nedostatek soucitu, ale také zbytečné lovení a zabíjení divokých zvířat. Mají právo na svůj horský nebo lesní domov.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat





Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se