EmailChoose Note

Instructions :Člověk se stává odpoutaným tehdy, když se osvobodí od všeobecně převládající tendence spojovat každou zkušenost s osobním egem. Odpoutání ho osvobozuje od sebe samého a chrání ho před citovou závislostí na jeho okolí.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se