EmailChoose Note

Instructions :Vzdát se ,,Já” je velmi těžké, a přitom to je náš jeden jediný úkol. Správný postoj zastíní ego a přinese mír, zatímco nesprávný postoj zesílí ego a přinese utrpení…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat


...Vzdávání se myšlenek vede ke vzdávání se osobního já. Ve svých nejtišších chvílích, slyší člověk v hlubinách svého bytí hlas, který mu říká, že přichází ze země, do které se jednoho dne musí vrátit…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat


...Osobnost je jen přechodným stínem; stín předpokládá světlo; světlo skutečného já existuje; vzdejte se života ve stínu a přejděte do světla…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat


… Uvažte co se stane, když se intenzívně soustředíme na děj, který se odvíjí na filmovém plátně. Co se děje v nejhlubších okamžicích takového soustředění? V tu chvíli skutečně zapomeneme na sebe a opustíme celé břemeno osobních vzpomínek, vztahů, tužeb, úzkostí a malicherností, které tvoří ego. Současně je naše já překročeno. Dosažení Nadjá není nic více než schopnost oddělit ego podle vlastní vůle, ne ho zničit…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat


Vědomí je jedinečným prvkem v každé zkušenosti …
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se