EmailChoose Note

Instructions :… Příběh člověka je na pokračování. Pokračuje z těla do těla, ze zrození ke zrození. Faktem však je, že jestliže žák jednou do sebe skutečně vstřebá ducha tohoto hledání, nebude schopen ho opustit na déle než na určité období, i kdyby si to sám přál. Bude k němu neúprosně hnán zpět tajemnými silami uvnitř jeho vlastní psýchy…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se