EmailChoose Note

Instructions :Na samém prahu tohoto vyššího Hledání najdete určité překážky, které budou bránit vstupu. Nejsou vám cizí, jsou ve vaší mysli. Proto je vaší první povinností je přemoci.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se