Email







Choose Note

Instructions :



… Hledající musí začít se samozřejmou pravdou, že ego ho bez ustání podvádí, zavádí a ovládá …
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat





Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se