EmailChoose Note

Instructions :Každý člověk, který dosáhl středního nebo ještě pozdějšího období svého života, dosáhl věku, kdy nejdůležitější činnost, kterou může provádět, je pokusit se splnit co největší část vyššího účelu svého života na zemi. Základem této činnosti musí nutně být sebezlepšování, budování charakteru a přemáhání ega.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se