EmailChoose Note

Instructions :Tyto nauky nejsou výsledkem dohadů, ani odrazem názorů. Jsou to insighty, získané otevřením vnitřního zraku. Na tento fakt je třeba se vší pokorou poukázat, jestliže mají dát čtenáři odhalující pochopení, které již přinesly autorovi.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se