EmailChoose Note

Instructions :Země je scénou, na níž je člověk umístěn, aby dosáhl svého duchovního vývoje. Tělo je jediný přímý kontakt, který s ní má; jak je pošetilé špatně nakládat s tělem pro neznalost, škodit mu z nedbalosti nebo je zanedbávat leností?
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se