EmailChoose Note

Instructions :Jakmile je tohoto stupně dosaženo, ani poznání reality, ani pocit klidu ho již nikdy neopustí. Nalezl je ne na několik hodin, ale provždy.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se