Email







Choose Note

Instructions :



Pravdy, které znali Lao-c’, Buddha a Ježíš, jsou stále platné i v podmínkách dneška – které jsou tak rozdílné – jinak by tyto pravdy nebyly pravdivé. Avšak forma jejich vyjádření může být docela jiná.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat





Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se