EmailChoose Note

Instructions :Můžeme vystavit most mezi tímto strastiplným pozemským životem a míruplným věčným životem? Jsou tyto dva navždy odděleny? Každý zřec, mudrc světec odpovídá na první otázku kladně a na druhou záporně.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se