EmailChoose Note

Instructions :Osobní já je ve mně. Neosobní Já nebo Nadjá je také ve mně. Můžeme reagovat nesprávně prostřednictvím omezeného pohledu ega – nebo můžeme poznat Nadjá.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se