EmailChoose Note

Instructions :Jestliže vneseme do svých životů více upřímnosti a více poctivosti, do svých myslí více pravdy a moudrosti, do svých srdcí více dobré vůle a více sebekázně, budeme mít více požehnání nejen my, ale také ti, s nimiž jsme ve styku.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se