EmailChoose Note

Instructions :Ti, kdo věnují každý den příliš málo minut myšlenkám a vzpomínce na vyšší Já nebo meditaci o něm, nemohou spravedlivě požadovat duchovní odměnu neúměrnou tomu, co sami dali.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se