EmailChoose Note

Instructions :Každý vědecký důkaz naznačuje, že existuje jediná síla, která vládne celému vesmíru, a každá nábožensko-mystická zkušenost a filozofický insight to potvrzují. Nejenom to, ale tato síla také udržuje vesmír, její inteligence je jedinečná, nesrovnatelná, neuvěřitelná. Tato síla je tím, co já nazývám Světová Mysl.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se