EmailChoose Note

Instructions :Když člověk utrpí nějakou strašlivou ránu – jako je např. ztráta někoho, kdo mu je velmi drahý – pochopí lépe, proč Buddha učil, že celý život je utrpením. V příjemných obdobích zůstává tato pravda nepovšimnuta. Mnozí přicházejí k bránám Hledání jen kvůli srdcervoucímu utrpení, neboť se konečně poučili, že jenom tím, že se budou snažit získat určité poznatky o Vyšší Síle, mohou obdržet určitý stupeň trvalého vnitřního míru. V tichém středu vnitřního života – v jeho síle a pochopení – lze nalézt vyrovnání našich zevních trampot, zármutků a ztrát.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se