EmailChoose Note

Instructions :Intuice, kterou Bergson nazýval nejjistější cestou k pravdě, vykořeňuje váhavost. Jste-li v kontaktu s Nadjá, když řešíte nějaký problém, obdržíte přímý příkaz, co dělat a potom víte, že to je správné. Chmury, váhavost a kolísání, které vznikají, když bojujete mezi protichůdnými stanovisky, se rozplynou. Ale když nejste v kontaktu s Nadjá, a jste pouze unášeni karmou, potom kolísáte sem a tam mezi citem nebo názorem…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se