EmailChoose Note

Instructions :...Ve skrytu svého srdce se od nikoho neodděluji, právě tak jako sama tato nauka ve svém dokonalém chápání nevylučuje žádnou jinou. Poněvadž, jakmile jsem o ní začal psát, musel jsem ji nazvat nějakým jménem, nazval jsem ji filozofií proto, že je to název příliš široký a příliš všeobecný, než aby se stal majetkem jakékoli jednotlivé sekty. Tím, že jsem tak učinil, vrátil jsem se pouze k jejímu starobylému a vznešenému významu mezi Řeky, kteří v eluzínských mystériích označovali jako ,,filozofii duchovní pravdu, které se při zasvěcování učili, a zasvěcence samého jako ,,filozofa čili ,,milujícího moudrost…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat


...A já neznám žádný lepší nebo obsáhlejší název, kterým bych označil ty, kdo sledují toto hledání, než říci, že jsou to studenti filozofie…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat


... Demokratické odstranění třídního postavení a výlučných skupin, které bude typickým rysem nastávajícího věku, by se mělo rovněž projevovat v kruzích mystických a filozofických studentů. Mají-li nějakou převahu před ostatními, nechť to projevují převahou chování…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat


... Čím více věříme v jednotu života, tím méně bychom se měli združovat za bariérami. Přidat nový kult ke stávajícímu seznamu znamená násobit příčiny lidského rozdělení a tedy i lidského sváru…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat


…Je si stále vědom faktu, že je občanem světového společenství …
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat


…Filozofův rozsáhlejší a ušlechtilejší pohled odmítá ustavit skupinové uvědomění pro sebe i pro ty, kteří smýšlejí jako on. Proto odmítá založit nový kult, nové sdružení nebo nový název. Pro něho je jednota lidstva faktem a nikoli bajkou…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se