EmailChoose Note

Instructions :Ti, kdo by chtěli filozofii přidělit úlohu pro volný čas několika lidí, kteří nemají nic lepšího na práci, se velice mýlí... Může být použita ve všech osobních i společenských problémech bez výjimky. Ukazuje nám, jak dosáhnout vyrovnané existence v nevyrovnané společnosti…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se