EmailChoose Note

Instructions :...Základem Krátké stezky je, že jsme vždy božští. TO je již s námi, není to nic nového, a my musíme pouze usilovat o poznání toho, co zde již je.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat


...Na Dlouhé stezce si mnoho žáků přeje mít zkušenosti mystické, okultní a psychické. Je to ego, které je vyžaduje a vyžaduje také uspokojení z pokroku. Ego se cítí důležité. Na Krátké stezce není žádná touha po vnitřní zkušenosti jakéhokoli druhu. Když jste již ve Skutečném, neexistuje již více žádné přání...
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat


...Není žádné pravidlo platné pro každého. Pro někoho se hodí trochu Krátké stezky a více Dlouhé stezky, u jiného je tomu obráceně. Pro většinu lidí je nejlepší věcí kombinace…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat


...Je velmi důležité mít živou víru v Nadjá a být jako malé dítě a cítit tolik závislosti na Nadjá jako cítí malé dítě na svých rodičích…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat


... Během činné části dne má meditace formu vzpomínky. Vždy se snažit vzpomínat na Nadjá: ONO JE (to postačí)…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat


...Na dlouhé stezce se žák zdokonaluje sám. Zakouší úspěchy a nezdary, vzestupy a pády. Když je zklamán, stane se melancholickým. Na Krátké stezce taková situace nemůže nastat, protože má víru jako malé dítě. Předal celou svou budoucnost Nadjá - Bohu, a má dostatek víry, aby mu zcela důvěřoval. Ví, že učinil správné rozhodnutí, a proto je vždy šťastný. Závisí na této Milosti a ví, že co přichází, přijde od nejmoudřejší bytosti za světem. Ať přijde cokoli, je to to nejlepší…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat


... Obvykle žijeme ve svých myšlenkách, ve svých malých já, i když myšlenky jsou duchovní. Proto se máme zdržovat všech myšlenek. Když chcete myslit na Nadjá, které je bez jakéhokoli tvaru, je to nemožné. Pokoušíme se o to, ale jakákoli představa, forma nebo tvar jsou nesprávné. Nemůžeme si je představit. Proto je lépe se o to nepokoušet a být tichý...
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat


Dlouhá stezka – zde pracuje ego. Žák myslí, že je egem a vyvíjejí soustředění, snaží se zlepšit sebe, stávat se více a více čistým. Říká: „Dělám tuto práci.“…”
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat


…Krátká stezka je odlišná, protože myšlenka „ega“ v ní není obsažena, jedině Nadjá, ne touha (která náleží k Dlouhé stezce), ale ztotožnění…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se