EmailChoose Note

Instructions :Člověk, jehož představa o sobě je omezena výhradně na jeho malé ego a který je k němu nadměrně připoután, má přirozeně sklon formovat představu Boha jako druh gigantické osoby.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se