EmailChoose Note

Instructions :… Není v přirozenosti našeho božského vnitřního jáství cítit se deprimován, být melancholický nebo projevovat starosti. Obrátíme-li se k této přirozenosti jako ke svému pravému bytí, k základu života, odmítneme tyto negativní postoje.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se